Voorwoord

Sporthal op Schaarweide eindelijk van start.

Nu de gemeenteraad van Wijchen op 21 maart j.l. besloten heeft om 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de sporthal op Schaarweide, kunnen de initiatiefnemers, verenigd in Stichting Schaarweide, eindelijk van start met de verder uitwerking van de sporthal plannen.

De uitwerking wordt in verschillende stappen uitgevoerd. De eerste stap is dat de gemeente een voorbereidingskrediet van € 110.000,- beschikbaar stelt, waarmee Stichting Schaarweide  aan de slag kan.

Stichting Schaarweide kan hiermee opdracht verstrekken  voor uitvoering van diverse onderzoeken(Bodem, flora en fauna, enz) die nodig zijn voor de verdere procedures zoals bestemmingsplan en bouwvergunning.

Stichting Schaarweide heeft op voorhand al archeologisch onderzoek laten uitvoeren. Hieruit is duidelijk geworden dat op locatie geen indicatoren zijn aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Nader onderzoek hierna is dan ook niet noodzakelijk, wat betekent dat vanuit dit onderzoek er geen beperkingen zijn.

Daarnaast kan opdracht gegeven worden aan de architect voor de verdere uitdetaillering van het plan, met tekeningen, berekeningen en uiteraard de bouwkostenraming.

Ook zal opdracht gegeven worden voor een plan waarin de aanpassing van de infrastructuur rondom de te verrijzen hal wordt uitgewerkt.

Er wordt een start gemaakt met het verplaatsen en vernieuwen van de tennisbanen. De tennisbanen van tennisvereniging Harava moeten wat opschuiven om ruimte te maken voor de sporthal. Dit is ook tevens de gelegenheid om de banen volledig te renoveren.

 

De komende weken worden ook de leden van de samenwerkende verenigingen Fortuna ’74, Harava, Hurry-up en UHC middels de algemene ledenvergaderingen van de betreffende vereniging meegenomen in de uitwerking van de plannen.

 

Beste inwoners en sporters van Bergharen, Hernen en Leur,

Met deze website informeren wij, de Stichting Schaarweide, jullie over de veranderingen die aanstaande zijn op sportpark Schaarweide.

Na een jarenlange lobby is de afgelopen maanden eindelijk de politieke toezegging gekomen! De gemeente biedt de benodigde financiële steun voor de bouw van de sporthal op Schaarweide.

De bouw van deze sporthal staat echter niet op zich, er staat veel meer te gebeuren op Schaarweide! De verenigingen Harava-UHC-Fortuna en Hurry Up zijn al enkele jaren samen in gesprek over hun sportieve en organisatorische toekomst. Het kernwoord van dit alles is SAMENWERKING.

Begin maart hebben de inwoners en leden een nieuwsbrief ontvangen en op 19 maart 2012 zijn alle inwoners en leden van de verenigingen geïnformeerd over de op stapel staande plannen voor Schaarweide.

Op deze site is informatie te vinden over de samenwerking en het bijbehorende toekomstbeeld. Een toekomst met perspectief! Tevens kunt u de presentatie nog eens bekijken en alvast eens "rondkijken" in toekomstig Schaarweide.

Via deze site houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen op Schaarweide.

Veel lees en kijkplezier!

Stichting Schaarweide 

KvK 56 09 22 53