Stichting Schaarweide stelt zich voor

Stichting Schaarweide stelt zich voor

Er wordt in deze nieuwsbrief steeds gesproken over de Stichting Schaarweide. Wie ziet er eigenlijk in deze stichting, wat gaat deze stichting doen?

De Stichting Schaarweide heeft momenteel de volgende bestuursbezetting

  • Luc Peters (voorzitter)
  • Vincent Veltmaat (penningmeester)
  • Gertie Coppes - afgevaardigde Fortuna (secretaris)
  • Johan van Heumen - afgevaardigde Harava
  • Vincent van Dorland - afgevaardigde Hurry Up
  • Bas van Duifhuizen - afgevaardigde UHC

Zoals u ziet zijn vanuit iedere kernvereniging (ex)bestuurders afgevaardigd in deze stichting. Zo worden de belangen van eenieder goed vertegenwoordigd.

Bovenstaande groep bestuurders maakt deel uit van de werkgroep Schaarweide en is zodoende nauw betrokken geweest bij het opstellen van de plannen en het verwerven van de subsidie. Als bestuur zullen zij daarnaast aan de slag gaan om een goede beheer- en exploitatieorganisatie op Schaarweide te realiseren.

Daarbij is het de bedoeling om zoveel mogelijk van het bestaande in stand te houden. Wel zullen op een aantal terreinen de commissies van de diverse verenigingen samengevoegd worden of nauw gaan samenwerken. Ook zullen er nieuwe of meer uitgebreide commissies ontstaan en belangrijke taken op zich nemen.

Te denken valt hierbij aan zaken als kantinebeheer, verhuur, onderhoud gebouwen en terrein, veiligheid, communicatie & PR en evenementen.

In een aantal gevallen zal de opvulling van de diverse commissies vanzelf gaan. In enkele gevallen zal er een nieuwe commissie komen of zal er aanvulling/uitbreiding gezocht worden.